Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) osnovana je 1993. godine kao dobrovoljna, neprofitna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova.

Osnovala ju je grupa uglednih hrvatskih gospodarstvenika koji su prepoznali snagu zajedničkog djelovanja te ulogu udruge poslodavaca u tripartitnim odnosima.

Utemeljena na principu dobrovoljnog članstva i na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje njezinih članova, udruga promiče poduzetnički duh i poduzetnička prava i slobode.

Vijeće je osnovano radi utvrđivanja, zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava poslodavaca i radnika, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovog usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.

HUP je snažan i neovisan glas poslodavaca i poduzetnika. Osnivanjem regionalnih ureda u Rijeci, Osijeku, Splitu i Varaždinu organizirana je snažna mreža poduzetnika koja pokriva sve županije.

30 granskih udruga HUP-a zastupa specifične interese različitih gospodarskih grana.

Od 2012. godine HUP je sjedište UN inicijative Global Compact Hrvatska, promičući tako princip društveno odgovornog poslovanja među svojim članovima.

TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

  • Privatnim sektorom generiran dinamičan, održiv rast hrvatskog gospodarstva
  • Efikasan i za gospodarstvo poticajan porezni sustav
  • Vladavina prava i učinkovitost pravne države
  • Efikasna i javna uprava i javni sektor
  • Zaštita ravnopravnog tržišnog natjecanja
  • Fleksibilno tržište rada i kompetentna radna snaga
  • Standardi dobrog upravljanja i društvene odgovornosti trgovačkih društava

GRANSKE UDRUGE

HUP-Udruga drvne i papirne industrije

HUP-Udruga elektroindustrije

HUP-Udruga energetike

HUP-Udruga financijskog poslovanja

HUP-Udruga humanitarnog razminiranja

HUP-Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske

HUP-Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti

HUP-Udruga geodetsko-geo informatičke struke

HUP-Udruga kemijske industrije

HUP-Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu

HUP-Udruga ljekarnika

HUP-Udruga malih i srednjih poduzetnika

HUP-Udruga metalne industrije

HUP-Udruga nautičkog sektora

HUP-Udruga novinskih izdavača

HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva

HUP-Udruga poslodavaca u obrazovanju

HUP-Udruga poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima

HUP-Udruga developera

HUP-Udruga prehrambene industrije i poljoprivrede

HUP-Udruga privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb

HUP-Udruga proizvođača lijekova

HUP-Udruga prometa

HUP-Udruga tekstilne i kožne industrije

HUP-Udruga trgovine

HUP-Udruga ugostiteljstva i turizma

HUP-Udruga zaštitarske djelatnosti

HUP-Udruga zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi

HUP-Udruga grafičara i nakladnika

HUP- Udruga profesionalaca za fondove Europske unije

Malim poslodavcima koji zapošljavaju do 20 radnika ne isplati se primati u radni odnos magistra prava. Više im se isplati poslati član HUP- u grani djelatnosti kojoj pripadaju.

Poduzeće Arios d.o.o. član je Hrvatske udruge poslodavaca u kategoriji Malih i srednjih poduzetnika.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888.

 

NOVOSTI