HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA – HOK

 

Hrvatska obrtnička komora je samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika koja je osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva.

 • Hrvatska obrtnička komora je pravna osoba!

Članovi Hrvatske obrtničke komore su obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske te fizičke i pravne osobe koje se dobrovoljno učlane.

 • Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori je obavezno!

Područne obrtničke komore udružuju se u Hrvatsku obrtničku komoru. Na razini županija djeluje 20 područnih obrtničkih komora.

Na razini gradova i općina djeluje 112 Udruženja obrtnika.

Udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatska obrtnička komora čine jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Hrvatska obrtnička komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

 • izdavanje dozvole (licencije) obrtnicima i pravnim osobama koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja u skladu sa Zakonom o obrtu
 • izdavanje uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti
 • izdavanje diplome o majstorskom zvanju osnivanje Suda časti.

Tijela Hrvatske obrtničke komore su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Predsjedništvo

Oblici strukovnog rada u udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i HOK-u su cehovi i sekcije:

 • Na razini udruženja obrtnika
 • Na razini područnih obrtničkih komora
 • Na razini HOK-a.

Članstvom u komori članovi Hrvatske obrtničke komore mogu ostvariti brojne pogodnosti:

 • pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, s kojima Hrvatska obrtnička komora potpiše ugovore o suradnji putem projekta HOK Obrtnik plus
 • informiranje o novostima u poslovanju (SMS poruke, e-newsletter)
 • besplatni savjeti o poslovanju
 • usluge rješavanja sporova uz uštedu vremena i novca
 • informacije i savjeti vezani uz redovno i cjeloživotno strukovno obrazovanje za obrtništvo
 • licenciranje radionica
 • provedba majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti
 • povoljniji nastup na sajmovima
 • besplatan hosting za statičnu web stranicu
 • organizacija poslovnih razgovora s mogućim stranim partnerima
 • seminari i edukacije
 • zastupanje interesa kod donošenja propisa
 • digitalno poslovanje (online obrasci)

KOMORSKI DOPRINOS

Obveznici plaćanja komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori su fizičke i pravne osobe, članovi Hrvatske obrtničke komore, sukladno Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

Doprinos u paušalnoj svoti (10,09 eura / 76,00 kn mjesečno) plaća se tromjesečno prema slijedećem rasporedu:

I tromjesečje (siječanj / ožujak) – dospijeće plaćanja 28. veljače

II tromjesečje (travanj / lipanj) – dospijeće plaćanja 31. svibnja

III tromjesečje (srpanj / rujan) – dospijeće plaćanja 31. kolovoza

IV tromjesečje (listopad / prosinac) – dospijeće plaćanja 30. studenoga

Komorski doprinos uplaćuje se prema sjedištu obveznika, a popis uplatnih računa za komorski doprinos područnih ureda možete pronaći ovdje.

OBVEZA PLAĆANJA OBVEZNOG KOMORSKOG DOPRINOSA ZA OBRTNIKE NASTAJE OD DATUMA POČETKA OBAVLJANJA DJELATNOSTI, A PRESTAJE DANOM BRISANJA IZ OBRTNOG REGISTRA!

Oslobađaju se plaćanja komorskog doprinosa obrtnici novootvorenih obrta za prve dvije godine obavljanja obrta. Novootvorenim obrtom smatra se samo prvi upis obrtnika u Obrtni registar.

Za sve nejasnoće slobodno nam se obratite.

Vaš Arios!

Marija: 098208888

E – mail: marija@arios.net

 

NOVOSTI