HBOR produžio trajanje moratorija za sve klijente

IZRAVNO ODOBRENI KREDITI / IZDANE GARANCIJE

Nakon inicijalno odobrenog moratorija na obveze koje dospijevaju do 30.6.2020., HBOR je svojim klijentima kojima je izravno odobren kredit ili izdana garancija, omogućio korištenje dodatnog ili novog moratorija za obveze koje dospijevaju od 1.7.2020. najkasnije do:

 1. 30.9.2020. – za sve klijente HBOR-a,
 2. 31.12.2020. – za sve klijente HBOR-a koji imaju pozitivan COVID score (s uključenim negativnim informacijama) koji izračunava FINA*,
 3. 30.6.2021. – za sve klijente HBOR-a koji se bave turističkim djelatnostima**.

UVJETI MORATORIJA

 • krajnji rok otplate kredita se pomiče ovisno o razdoblju trajanja moratorija i ugovorenoj dinamici otplate kredita. Ako prva rata kredita dospijeva nakon isteka predviđenog razdoblja moratorija, dospijeća otplate glavnice i krajnji rok otplate kredita ostaju kako su ugovoreni,
 • u razdoblju moratorija ne otplaćuje se glavnica kredita,
 • u razdoblju moratorija ne naplaćuju se, ali se obračunavaju redovna kamata i naknade,
 • kamata i naknade obračunate za vrijeme razdoblja obuhvaćenog moratorijem naplaćuju se u 12 jednakih mjesečnih rata (odnosno ovisno o trajanju moratorija, ako je razdoblje moratorija dulje od 12 mjeseci), od kojih prva dospijeva mjesec dana po isteku razdoblja obuhvaćenog moratorijem, a na koje se ne obračunava redovna kamata,
 • ovi uvjeti primjenjuju se i za kredite, odnosno obveze obuhvaćene moratorijem, za koje su korisnici kredita prihvatili moratorij na obveze po kreditu koje su dospijevale od 1. 3. 2020. do 30. 6. 2020., a prihvate i moratorij prema ovim uvjetima,
 • za odobrenje moratorija ne naplaćuje se naknada za izmjenu uvjeta plasmana.

ODOBRENJE MORATORIJA

Svakom će korisniku izravnog kredita / izdane garancije HBOR-a biti dostavljena Obavijest o uvjetima moratorija i obrazac Suglasnosti.

Za odobrenje moratorija je potrebno HBOR-u u roku navedenom u Obavijesti dostaviti obrazac Suglasnosti u kojem će korisnik izabrati kategoriju moratorija, a ovisno o kategoriji moratorija i dodatnu dokumentaciju:

 • za moratorij na obveze koje dospijevaju do 31.12.2020.:
 • COVID score Financijske agencije za korisnika kredita s uključenim negativnim informacijama, pri čemu su za odobravanje moratorija HBOR-u prihvatljive sve vrijednosti, osim vrijednosti „negativno“ ili,
 • ako iz tehničkih razloga nije moguće pribavljanje COVID score-a Financijske agencije za korisnika kredita, izjava korisnika kredita o pogođenosti poslovanja epidemijom koronavirusa, dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i dokaz o padu prihoda/primitaka korisnika kredita u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (izvadak iz poslovnih knjiga).

 • za moratorij na obveze koje dospijevaju do 30.6.2021. (ako se poslovni subjekt bavi turističkom djelatnošću, a u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u mu nije dodijeljena NKD oznaka koja se smatra turističkom djelatnosti):
  • Izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o ostvarivanju najmanje 30% godišnjih prihoda/primitaka u 2019. i/ili 2020. godini iz turističke djelatnosti.

U slučaju nemogućnosti dostave Suglasnosti do roka navedenog u Obavijesti ili za dodatna pitanja, može se kontaktirati osoba navedena u primljenoj Obavijesti ili uputiti mail na kreditiranje@hbor.hr radi dogovora o daljnjem postupanju.

KREDITI PO PROGRAMIMA HBOR-A ODOBRENI PUTEM ILI U SURADNJI S POSLOVNIM BANKAMA ILI LEASING DRUŠTVIMA

Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren putem poslovnih banaka/leasing društava sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti poslovnoj banci/leasing društvu s kojom imaju sklopljen ugovor o kreditu.

HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke/leasing društva ili modelom podjele rizika.

*U slučaju tehničke nemogućnosti pribavljanja COVID score-a, klijenti mogu dostaviti Izjavu o pogođenosti poslovanja epidemijom koronavirusa i dokaz o padu prihoda/primitaka.

** Turističke djelatnosti:

  • poslovni subjekt kojem je Državni zavod za statistiku u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u dodijelio neku od sljedećih NKD oznaka: 50.10 – Pomorski i obalni prijevoz putnika, 55.10 – Hoteli i sličan smještaj, 55.20 – Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, 55.30 – Kampovi i prostori za kampiranje, 55.90 – Ostali smještaj, 56.10 – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, 56.21 – Djelatnosti keteringa, 56.29 – Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane, 79.11 – djelatnosti putničkih agencija, 79.12 – Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora), 77.34 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava, 93.21 Zabavni i tematski parkovi, 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske aktivnosti, ili
  • poslovni subjekt koji može dokazati da više od 30% prihoda/primitaka ostvaruje iz djelatnosti navedenih u prethodnoj alineji.

Informacije dostupne na web stranicama HBORa: https://www.hbor.hr/moratorij/

Iz objave za medije (npr. https://www.tportal.hr/biznis/clanak/hbor-produzio-trajanje-moratorija-svim-klijentima-20200702):

HBOR je produžio trajanje moratorija svim klijentima u trajanju do 7 mjeseci, odnosno do 30.9.2020. Za klijente koji imaju pozitivan COVID score po metodologiji FINA-e (ili na drugi način dokažu pad prihoda) omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 10 mjeseci, odnosno do 31.12.2020. Klijentima koji se bave turističkom djelatnošću omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 16 mjeseci, odnosno do 30.6.2021.

NOVOSTI