HAMAG – BICRO Mjere za pomoć mikro, malom i srednjem gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

HAMAG – BICRO osigurava obrtna sredstva putem COVID – 19 zajmova za mikro, male i srednje poduzetnike.

Visina zajma može iznositi do maksimalnih 750.00,00 kuna, uz kamatnu stopu od 0,25%, a rok otplate je do 5 godina. Rok korištenja zajma je do 6 mjeseci, a moguć je i poček od 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine.

Prihvatljivi korisnici su trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji su u privatnom vlasništvu s više od 50%.

Zajmovi se odobravaju na temelju poslovnog plana, korisnik mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na njegovo krajnje poslovanja u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu 2020. godine ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine, i to u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine.

Za djelatnosti kojima nije naložena obustava rada Odlukom Stožera Civilne zaštite RH zajam se može odobriti na temelju dokazanog pada prihoda u prvom kvartalu 2020. godine, a ne temeljem projekcije budućeg pada prihoda.

Zajmovima je moguće financirati obrtna sredstva – priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih, nova zapošljavanja, zakup poslovnog prostora te režijski troškovi. Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.

Ukoliko imate potrebe za navedenim zajmovima obratite se na mail iva@arios.net ili telefon 099/370-5884.

NOVOSTI