GRAD OSIJEK OBJAVIO JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA IZ OPĆEG PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

 

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka, kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.
U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

1.Potpore za pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
(Dodjeljuju se poduzetnicima početnicima pri pokretanju gospodarske aktivnosti za troškove nabave strojeva, opreme i alata te uređenje poslovnog prostora, u visini od 70% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00kn.)

2.Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
(Dodjeljuju se za troškove kupnje i ugradnje strojeva i opreme u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00 kn.)

3.Potpore za certificiranje proizvoda i procesa
(Dodjeljuju se za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn.)

4.Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima
(Dodjeljuju se obrtnicima tradicijskih i umjetničkih obrta za troškove nabave alata i opreme te uređenja poslovnog prostora u visini od 80% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn.)

5.Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
(Dodjeljuju se za troškove izrade projektnih prijedloga i pripreme popratne dokumentacije pri prijavi na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn.)

6.Potpore za izlaganje na sajmovima
(Dodjeljuju se za izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima za troškove izložbenog prostora na sajmu, te troškove smještaja i prijevoza izlagača na sajmu u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00kn.)

7.Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika
(Dodjeljuju se za troškove stručnog obrazovanja i osposobljavanja za rad zaposlenika u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00 kn. Priznaju se troškovi za programe koji su odobreni od nadležnog ministarstva za obrazovanje. Troškovi za studiranje i seminare neće se priznati.)
Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, s tim da porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak. Priznaju se troškovi nastali od 01.01.2016.

Korisnici potpore mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora iznose 500.000,00kn, a jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo na maksimalni iznos potpore ne veći od 50.000,00 kn.

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.11.2017.

Obratite nam se s povjerenjem na broj 098/208-888 ili putem e-pošte na arios@arios.net
Više informacija o pozivu pronađite na stranici Grada Osijeka.

NOVOSTI