GRAD OSIJEK OBJAVIO JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA IZ OPĆEG PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

28/03/2017

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka, kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.
U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

1.Potpore za pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
(Dodjeljuju se poduzetnicima početnicima pri pokretanju gospodarske aktivnosti za troškove nabave strojeva, opreme i alata te uređenje poslovnog prostora, u visini od 70% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00kn.)

2.Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
(Dodjeljuju se za troškove kupnje i ugradnje strojeva i opreme u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00 kn.)

3.Potpore za certificiranje proizvoda i procesa
(Dodjeljuju se za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn.)

4.Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima
(Dodjeljuju se obrtnicima tradicijskih i umjetničkih obrta za troškove nabave alata i opreme te uređenja poslovnog prostora u visini od 80% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn.)

5.Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
(Dodjeljuju se za troškove izrade projektnih prijedloga i pripreme popratne dokumentacije pri prijavi na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn.)

6.Potpore za izlaganje na sajmovima
(Dodjeljuju se za izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima za troškove izložbenog prostora na sajmu, te troškove smještaja i prijevoza izlagača na sajmu u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00kn.)

7.Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika
(Dodjeljuju se za troškove stručnog obrazovanja i osposobljavanja za rad zaposlenika u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 20.000,00 kn. Priznaju se troškovi za programe koji su odobreni od nadležnog ministarstva za obrazovanje. Troškovi za studiranje i seminare neće se priznati.)
Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, s tim da porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak. Priznaju se troškovi nastali od 01.01.2016.

Korisnici potpore mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora iznose 500.000,00kn, a jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo na maksimalni iznos potpore ne veći od 50.000,00 kn.

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.11.2017.

Obratite nam se s povjerenjem na broj 098/208-888 ili putem e-pošte na arios@arios.net
Više informacija o pozivu pronađite na stranici Grada Osijeka.