FINA – Poziv na podnošenje inicijalnih zahtjeva za gospodarske subjekte čije je poslovanje ugroženo virusom Covid – 19

FINA je objavila Poziv za podnošenje inicijalnih zahtjeva za sve gospodarske subjekte u Republici Hrvatskoj čije je poslovanje ugroženo virusom Covid – 19. Mjere su dostupne podnositeljima prijave putem MJERE portala, a odnose se na kredite za likvidnost i radni kapital, odgoda plaćanja i reprograme kredita.

Podnositelji prijave koji se mogu registrirati za spomenute mjere su trgovačka društva, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva čije su poslovne aktivnosti u okolnostima epidemije ugrožene ili u potpunosti onemogućene.

Institucije kojima će inicijalni zahtjevi podnositelja prijave biti proslijeđene su sve banke koje imaju odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, HBOR, HAMAG – BICRO. Osim njih, sudjeluju i predstavnici Ministarstva financija, Hrvatska narodna banka i FINA.

Od 31. ožujka 2020. godine podnositeljima zahtjeva je na portal MJERE dostupna:

  • Opcija prijave za mjeru kredita i likvidnost i radni kapital,
  • Registracija u sustav,
  • Unos podataka za gospodarski subjekt koji je predmet prijave,
  • Odabir kreditne institucije u kojoj želi da se razmotri njegova prijava
  • Sljedeće obveze izjave: Izjava o procijenjenom smanjenju prihoda u 2020. u odnosu na 2019., Izjava o padu prihoda u prvom kvartalu 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. i Procijenjen iznos potrebnih kreditnih sredstava.

Uz to, od 5. travnja 2020. godine dostupne su još dvije nove mjere – odgoda plaćanja kredita i reprogram kredita.

Ukoliko imate potrebe za navedenim mjerama obratite se Vašem knjigovođi na mail ili putem telefona.   

NOVOSTI