Energetska učinkovitost u gospodarstvu- mala, srednja i velika poduzeća

IMG_8550Osijek

U organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca – Regionalnog ureda Osijek, 29. travnja 2015. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održana je Prva regionalna radionica „Energetska učinkovitost u gospodarstvu- mala, srednja i velika poduzeća“

Nakon pozdrava dekana fakulteta prof.dr.sc. Vladimir Cini uslijedile su prezentacijesvih partnera Mreže industrijske energetske efikasnosti (MIEE), a spomenuti su i primjeri dobre prakse koje su predstavile HUP članice: Meggle Hrvatska d.o.o., Centar za poduzetništvo Osijek i HEP-ESCO d.o.o.

Primjena načela energetske učinkovitosti tvrtkama može osigurati uštede na energentima u iznosu od 5% pa sve do 60%, ovisno o vrsti projekta, a poduzetnicima je na raspolaganju i niz mogućnosti sufinanciranja iz nacionalnih i europskih sredstava.

Radionice o energetskoj učinkovitosti za poduzetnike organizirane su kao dio aktivnosti programa Mreže industrijske energetske efikasnosti (MIEE), u kojem sudjeluje niz institucija: Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Energetski institut Hrvoje Požar.

Osim brojnih poduzetnika Osječko-baranjske županije na radionici su sudjelovala i dva polaznika stručnog osposobljavanja Agencije ARIOS: Ivica Šimunov i Kristina Mucić koji će sakupljene informacije prezentirati klijentima Agencije ARIOS.

Kao jedna o najbitnijih stavki za izdvojiti su mogućnosti financiranja malih, srednjih i velikih poduzeća iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to putem javnih poziva i javnih natječaja.

  1. JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKI UČINKOVITIH ELEKTROMOTORNIH POGONA I OSTALIH MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROIZVODNIM PROCESIMA (http://fzoeu.hr/hrv/pdf/Natjecaj%20EnU_Ind-2015.pdf)

Javni natječaj otvara Republika Hrvatska Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a traje od 25. studenog 2014. do 23 lipnja 2015., a mogu se prijaviti trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) za projekte iz industrijskog sektora i područja industrijskih proizvodnih procesa

  1. JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

(http://fzoeu.hr/hrv/pdf/EnU9%202015.pdf)

Javni natječaj otvara Republika Hrvatska Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a traje od 25. studenog 2014. do 29. svibnja 2015., a mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove koje su korisnici državnog proračuna te ostale pravne osobe koje vode profitno računovodstvo.

  1. JAVNI POPZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U TURISTIČKOM SEKTORU (http://fzoeu.hr/hrv/pdf/P%20OIE%202015%20u%20turizmu.pdf)

Dodatne informacije kao i drugi natječaji i pozivi mogu se pronaći na stranici: (http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu)

Sve dodatne informacije oko prikupljanja dokumenata za prijavu na javne natječaje i pozive možete dobiti u Agenciji ARIOS.

 

NOVOSTI