EDUKACIJA HUP-a OSIJEK NOVI SUSTAV PRIJAVE/ODJAVE RADNIKA NA MIROVINSKO OSIGURANJE

IMG_0327OSIJEK Usluga e-mirovinsko, koja je uvedena sa ciljem modernizacije i preustroja, omogućava na suvremen način elektroničko poslovanje između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i njegovih korisnika.
Usluga omogućava predaju Obrazaca eM-1P, eM-2p, eM-3P, eM-11P, eM-12P i eM-13P, pregled statusa poslanih prijava, preuzimanje odrađenih prijava i preuzimanje obavijesti o greškama i razlozima vraćenih prijava. Sadržaj i izgled Obrasca e-prijave, te potrebna dokumentacija uređeni su Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Na temu ove usluge 13.12.2013. godine održana je edukacija pod nazivom ‘Novi sustav prijave/odjave radnika’. Navedeni prijedlog zakona je prošao 1. čitanje u Hrvatskom saboru, a očekuje se da će proći i u 2. čitanju, a to znači da će stupiti na snagu 1. siječnja 2014. godine. Edukacija je održana u prostorijama HUP-a Osijek. Prezentaciju su održali gospodin Domagoj Mandić, pomoćnih ravnatelja za ekonomske poslove HZMO, te gospodin Goran Petrinjac, savjetnik u odjelu razvoja i projektiranja HZMO.
Dolazak poruke o zaprimanju prijave i poštivanju zakonskog roka, obrada prijave u roku 3 dana, potpis prijave elektroničkim putem bez dodavanja priloga, te mogućnost skupnog potpisivanja samo su neke od prednosti novog sustava prijave.
Na edukaciji je sudjelovala i polaznica stručnog osposobljavanja u Agenciji Arios, Jelena Erić. Agencija Arios već nekoliko godina, odnosno od prvog dana kada je to omogućeno, putem FINA e-kartice s kvalificiranim poslovnim certifikatom aktivno koristi usluge e-Mirovinskog i e-Zdravstvenog osiguranja, te na taj način uvelike štedi vrijeme i novac. Svim korisnicima u Agenciji Arios do današnjeg dana je već aktivirana usluga e-mirovinsko. Od 01.01.2014. svaki poslodavac koji zapošljava do 3 radnika moći će kao i do sada fizički prijaviti radnika u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, uz napomenu da će rok za prijavu u mirovinski sustav biti samo 24h, a za prijavu u zdravstveno osiguranje ostaje i dalje 8 dana. Agencija Arios nudi i poslodavcima koji nisu njeni klijenti, a zapošljavaju više od 3 radnika, uslugu prijave putem novog sustava.

NOVOSTI