EDUKACIJA HUP – A

JAVNA NABAVA

Dana 24.05.2023. naša radnica Sanja i studentica Vanja sudjelovale su na edukaciji Javne nabave u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca Osijek.

NEŠTO O EDUKACIJI:

Ovaj interaktivni seminar održali su stručnjaci za javnu nabavu Projekt jednako razvoj d.o.o., Tomislav Muhvić i Tajana Lovrić.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od petnaest godina.

Seminar je obuhvatio sljedeće teme:

  • Kako iščitavati kriterije sposobnosti i kriterije odabira, kako procijeniti kada se javiti na nadmetanje;
  • Razumijevanje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude iz perspektive ponuditelja;
  • Primjeri i studija slučaja žalbi na odluku o odabiru;
  • Primjeri iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i drugih tijela, zašto i kako učiti o praksi iz DKOM-ovih rješenja;
  • Mehanizmi za zaštitu prava ponuditelja i omogućavanje ravnopravnog nadmetanja (javna savjetovanja, pojašnjenja i žalbe u postupcima javne nabave
  • Primjeri i studija slučaja postavljanja pitanja na dokumentaciju, žalbi na dokumentaciju.

Ujedno na seminaru su predstavljeni budući natječaji za EU fondove koji su namijenjeni poduzetništvu u 2023. godini.

 

NOVOSTI