E-RAČUN

 

Elektronički račun je dokument koji je po svom sadržaju istovjetan papirnatom računu, a izdaje se i zaprima u strukturiranom elektroničkom obliku (XML) koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu.

E-Računi koji su izdani na temelju izvršenja ugovora sklopljenog nakon

provedenog postupka javne nabave, moraju biti u skladu s europskom normom i

njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Zakon je propisao i obvezne elemente elektroničkog računa, a to su:

 • Oznake procesa i računa te vrijeme izdavanja računa
 • Razdoblje koje račun obuhvaća
 • Podaci o prodavatelju
 • Podaci o kupcu
 • Podaci o primatelju plaćanja
 • Podaci o poreznom predstavniku prodavatelja
 • Upućivanje na ugovor
 • Detalji o isporuci
 • Upute za plaćanje
 • Podaci o naknadama ili davanjima
 • Podaci o stavkama na računu
 • Ukupni iznos računa
 • Raščlanjeni prikaz PDV-a

29. srpnja 2011. godine objavljene su izmjene u Pravilniku o PDV-u kojima je elektronički račun u potpunosti izjednačen sa računom na papiru. Tom izmjenom Pravilnika otklonjene su zakonske prepreke za slanje elektroničkih računa.

Na poveznici https://digitalneusluge.fina.hr/eRacunJT/ dostupan je Javni registar servisa e-Račun.

Javni registar servisa e-Račun je registar poslovnih subjekata te obveznika javne nabave i pripadajućih poslovnih organizacijskih jedinica koje samostalno mogu primati i/ili izdavati e-račune.

U registru se nalaze korisnici registrirani na servis FINA e-Račun i e-Račun za državu, korisnici drugih informacijskih posrednika te izdavatelji e-računa na centralnoj platformi.

Uvidom u registar možete provjeriti kome možete poslati e-račun odnosno može li poslovni subjekt ili obveznik javne nabave kojem želite poslati e-račun takav e-račun i primiti.

Za sva moguća pitanja i nejasnoće stojimo na raspolaganju.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt:

marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888

 

NOVOSTI