E – PUNOMOĆ

 

Na stranicama porezne uprave nalazi se nešto više o e – punomoćima.

Obrazac punomoći Porezni obveznik/Opunomoćitelj ima mogućnost ovlastiti drugu osobu da u njegovo ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave.

Punomoć mogu popuniti obje stranke, opunomoćitelj ili opunomoćenik.

„Jedinstveni portal Porezne uprave“ u dijelu „Kako postati korisnik“ odabirom poveznice „Obrazac punomoći“. Također, zasebne poveznice web obrasca punomoći mogu se pronaći u dijelu „Datoteke za preuzimanje“ > „Obrazac punomoći – opunomoćitelj“ i „Obrazac punomoći – opunomoćenik“.

Opunomoćitelj može dati punomoć kao odgovorna osoba u poslovnom subjektu ili kao građanin.

POREZNI OBVEZNIK – OPUNOMOĆITELJ:

Za poslovni subjekt:

 • OIB poreznog obveznika: unosi se OIB poslovnog subjekta
 • Naziv poslovnog subjekta ili ime i prezime:
 • Odabir:
 • OIB odgovorne osobe: ime i prezime odgovorne osobe u poslovnom subjektu,
 • Identifikacijski broj odgovorne osobe: ukoliko se radi o strancu i koji nema OIB, upisuje neki njegov identifikacijski broj (osobni broj, porezni broj,…),
 • Ime i prezime odgovorne osobe:
 • Adresa:
 • Telefon:
 • E-mail:

Kao građanin (i fizička osoba, obrtnik):

 • OIB poreznog obveznika: upisuje se OIB osobe
 • Naziv poslovnog subjekta ili ime i prezime: upisuje se ime i prezime opunomoćitelja,
 • Adresa:
 • Telefon:
 • E-mail:

OPUNOMOĆENIK:

 • OIB korisnika:
 • Ime i prezime korisnika:
 • Opcija odabira osobnog / poslovnog certifikata: pojašnjenje o navedenom je u samom web obrascu u dijelu „Napomena vezano za podatke o opunomoćeniku“:
 • Adresa:
 • Telefon:
 • E-mail:

Obrazac punomoći se ispunjava u tri istovjetna primjerka, po jedan za poreznog obveznika opunomoćitelja, za opunomoćenika i službenu osobu.

OBRASCI IZJAVE O OPOZIVU I OTKAZU PUNOMOĆI

Podaci na obrascu:

POREZNI OBVEZNIK – OPUNOMOĆITELJ:

 • Naziv poslovnog subjekta ili ime i prezime / OIB: obvezno je upisati oba podatka,
 • Ime i prezime odgovorne osobe / OIB: obvezno je upisati oba podatka, ukoliko se radi o strancu i koji nema OIB, upisuje se identifikacijski broj te osobe (osobni broj, porezni broj,…),
 • Adresa:
 • Telefon:
 • E-mail:

OPUNOMOĆENIK:

 • Ime i prezime korisnika / OIB korisnika: obvezno je upisati oba podatka,
 • Ime i prezime ili naziv poslovnog subjekta / OIB: obvezno je upisati oba podatka,
 • Adresa:
 • Telefon:
 • E-mail:

Izjavu o opozivu punomoći daje porezni obveznik-opunomoćitelj, a izjavu o otkazu punomoći daje opunomoćenik. Izjava o opozivu ili otkazu punomoći se predaje osobno ili putem pošte.

JOOPD OBRAZAC

Obrazac JOPPD je izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obavezna osiguranja, a njegova namjena je podnošenje podataka o ukupno ostvarenim primicima po pojedinom poreznom obvezniku. Na njemu se prikazuju sve isplate, odnosno obračuni koji su izvršeni u jednom danu.

 • U obrascu JOPPD bit će iskazani podaci o primitcima od nesamostalnog rada, prirezu, porezu na dohodak te doprinosima za obvezna osiguranja, kao i podaci o drugom dohotku (ugovor o djelu, autorski honorari, drugi dohodak u naravi) te pripadajućim doprinosima i porezima, podaci o primitcima od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, dohodak od osiguranja ili dohodak od kapitala.

U JOPPD obrascu će se pokazivati i podaci o isplatama dnevnica i putnih troškova, također i upotreba osobnog vozila u službene svrhe, podaci o dividendama i udjelima u dobiti, naknade za prijevoz, darovi dani djeci zaposlenika, naknade za vrijeme nezaposlenosti ili profesionalne rehabilitacije, prigodne nagrade, otpremnine i sl. Primitci koji se ne smatraju dohotkom kao što su primitci od kamata na štednju, primitci od obiteljske mirovine koju djeca ostvaruju nakon smrti roditelja ili pak primitci od otuđenja financijske imovine također će biti sabrani u JOPPD obrascu.

VAŽNO!

Kad certifikat istekne to ne znači da je korisnik odjavljen.

Punomoći te odjave provode se isključivo online.

Porezna uprava ne odjavljuje korisnike već to radi korisnik osobno ili to za njega odrađuje knjigovodstveni servis.

Za sve nejasnoće i pitanja, slobodno nam se obratite s povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili mobitel: 098208888.

 

NOVOSTI