E-propusnice – info za članove HUP-a

Nastavno na sve prethodne mail-ove kojim vas obavještavamo oko E-propusnica, dostavljamo poveznicu na današnju novu uputu Stožera https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZAŠTITA/PDF_ZA%20WEB/UPUTA%20-%20izdavanje%20propusnica_8.4.2020.pdf

Između ostaloga, odgovori su i na neka pitanja koja ste nam postavljali, te izdvajam:

E-propusnice za vlasnike trgovačkih društava ili obrta koji nisu zaposleni u istima, propusnice se izdaju na mail: propusnica@civilna-zastita.hr

E-propusnice za sezonske radnike (ugovor o djelu, markice i sl.) pravne osobe i obrti mogu poslati nadležnom stožeru civilne zaštite prema mjestu sjedišta pravne osobe ili obrta.

Opravdanim razlogom za izdavanje E-propusnice smatra se i uvid u spise u predmetima izdavanja lokacijske i građevinske dozvole.

Nadam se da će vam navedeno pomoći.

NOVOSTI