E-prijave na mirovinsko osiguranje obavezne od 31. ožujka 2014.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podsjeća obveznike podnošenja prijava na mirovinsko osiguranje sa više od 3 osiguranika da su nakon 31. ožujka 2014. dužni podnositi prijave elektroničkim putem (E-prijave). Preduvjet za korištenje usluge E-prijave je: • kvalificirani poslovni certifikat koji izdaje Financijska agencija (FINA), a pohranjen je na čip kartici (Smart card) ili USB tokenu, i • registracija korisnika (popunjavanjem Pristupnog lista na www.mirovinsko.hr) . Korisnici koji posjeduju Finin certifikat koji sadrži OIB (izdan nakon 11. ožujka 2013.), a ujedno su i ovlaštene osobe za zastupanje obveznika doprinosa, Pristupni list za uslugu E-prijave mogu potpisati i predati elektroničkim putem (preko www.mirovinsko.hr ), bez potrebe odlaska na šalter. Iznimno novi korisnici mogu otvoriti korisnički račun i popunjavanjem „papirnatog“ Pristupnog lista (dostupan na www.mirovinsko.hr ), koji je potrebno ovjeriti i zajedno s pripadajućom dokumentacijom predati na najbliže područne službe/ureda/ispostave Zavoda.
Podsjećamo da je od početka godine na snazi obveza podnošenja prijava i odjava na mirovinsko osiguranju u roku 24 sata. Dodatne informacije dostupne su svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati na INFO telefonima Zavoda 0800 – 45 95 (besplatni), 01/ 45 95 011, kao i na web stranici Zavoda – www.mirovinsko.hr.

NOVOSTI