E-OVLAŠTENJA

e-Ovlaštenja su usluga koja ovlaštenim osobama omogućava upravljanje e-Punomoćima za pristup na e-uslugu (Pristup na e-usluge). Usluga također omogućava ovlaštenim osobama dodjelu prava za administraciju e-Punomoći unutar e-Ovlaštenja u svrhu upravljanja pravima pristupa na poslovne e-usluge (Zastupanja). Sustav e-Ovlaštenja omogućava elektroničku identifikaciju zakonskih zastupnika (npr. roditelja, poslovnih subjekata). Sustav npr. omogućava roditeljima korištenje e-usluga u ime njihove maloljetne djece. Isto tako daje mogućnost zakonskim zastupnicima (vlasnicima) firmi da opunomoće neku drugu osobu unutar poslovnog subjekta kako bi ta osoba onda upravljala pravima pristupa svim poslovnim e-uslugama. e-Ovlaštenja omogućuje korisnicima sustava e-Građani: 1. davanje/primanje ovlaštenja bez obzira radi li se o fizičkim osobama (za sada je moguće zastupati maloljetno dijete u uslugama portala) ili poslovnim subjektima pa se ovlaštenje daje zaposleniku firme itd., 2. davanje/primanje ovlaštenja na poslovne e-usluge preko web sučelja. Kako bi ovlaštenje bilo važeće, trebaju ga digitalno potpisati svi potrebni potpisnici na strani Opunomoćitelja (ovlaštena osoba koja daje pravo) i Opunomoćenika (osoba koja prima pravo). Ukoliko ste zakonski ovlaštena osoba poslovnog subjekta te nakon prijave nemate mogućnost odabira poslovnog subjekta koji zastupate, pretpostavka je da podaci o zastupanju Vašeg poslovnog subjekta nisu dohvatljivi iz nadležnog registra. Kako bi ostvarili uvjet za korištenje aplikacije, dokumentaciju za unos ovlaštenih osoba u Sustav e-Ovlaštenja možete predati putem Online sustava za predaju dokumentacije na poveznici: https://ospd.fina.hr/.

Ukoliko ne znate ili niste sigurni kako se koristi usluga e-Ovlaštenja ili nemate odgovarajuću opremu kako bi ste mogli koristiti samu uslugu obratite nam se sa punim povjerenjem za pomoć oko navedenog. Na sljedećoj poveznici – blob:https://e-ovlastenja.gov.hr/ed677b8e-87bd-469b-8aa7-01b4ea536678, nalazi se i priručnik tj. korisnička uputa za korištenje usluge e-Ovlaštenja sa detaljnim koracima kroz sustav koji je ujedno popraćen sa fotografijama koraka kroz sustav radi lakšeg snalaženja.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888.

 

NOVOSTI