DOSTAVLJANJE PODATAKA POREZNOJ UPRAVI U SUSTAV FISKALIZACIJE

Zbog učestalih upita obrtnika obveznika fiskalizacije o potrebnim aktivnostima i dostavama podataka uoči korištenja godišnjih odmora, u svrhu pojašnjenja zakonskih odredbi podsjećamo na tumačenje koje se odnosi na elektroničku prijavu radnih dana i radnog vremena poslovnica.
Porezna je uprava izdala u srpnju 2013. Uputu o obvezi izdavanja računa izvan radnog vremena obveznika fiskalizacije i dostavljanja podataka u sustav fiskalizacije.

Prema navedenoj Uputi između ostalog navodi se da kod svake promjene radnog vremena, što može biti i sezonsko produženje radnog vremena, tu promjenu obveznik fiskalizacije mora evidentirati putem uspostavljenog sustava razmjene podataka, ali i u internom aktu.

Osim promjene u radnom vremenu, na isti način je potrebno prijaviti promjenu adrese ili slučaj prestanka rada poslovnog prostora.

Promjene poput korištenja kolektivnog godišnjeg odmora ili kratkotrajne adaptacije poslovnog prostora, kada se prostori privremeno zatvaraju, moraju se dostaviti u sustav slanjem XML poruke. Ovo je bitno radi evidentiranja nastalih promjena o privremenom zatvaranju poslovnog prostora, kao i naknadnom otvaranju.

Ukoliko dođe do promjene u podacima koji se odnose na poslovni prostor obveznika fiskalizacije, naveden promjene je potrebno dostaviti putem uspostavljenog sustava razmjene podataka s Poreznom upravom, i to prije trenutka izdavanja prvog računa kojeg je potrebno izdati nakon nastale promjene.

NOVOSTI