DONACIJE ZA PRAVNE OSOBE

Donacije u novcu ili dobrima i uslugama, u redovnim uvjetima u Republici Hrvatskoj, a za općekorisne svrhe udrugama koje obavljaju kulturne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, odgojno-obrazovne, ekološke, i ostale općekorisne djelatnosti, i drugim osobama u skladu s posebnim propisima, u vrijednosti do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, predstavljaju porezno priznati rashod obveznicima poreza na dobit!

U tom slučaju za iznos donacije do 2% prihoda protekle godine umanjuje se porezna osnovica.

Novoosnovana društva ne mogu imati porezno priznatu donaciju iz razloga jer nemaju prihod prethodne godine pa im se ne može utvrditi visina porezno priznatog rashoda.

  • Ukoliko darovanja, odnosno donacije, prelaze 2% ukupnog prihoda prethodne godine tada se taj iznos rashoda svrstava u porezno nepriznati rashod. U tom slučaju za iznos donacije iznad 2% prihoda protekle godine povećava se porezna osnovica.

DONACIJA MOŽE BITI U NOVCU I U NARAVI.

  • Ukoliko se radi o donaciji u novcu, ona kao takva ne podliježe plaćanju PDV-a, jer se plaćanje u novcu ne smatra isporukom dobara ili usluga.
  • Ako je donacija pak u naravi, tada su porezni obveznici koji se nalaze u sustavu PDV-a na takvu donaciju dužni obračunati PDV, a sukladno Zakonu u PDV-u prema kojem se davanje proizvoda, robe ili usluga bez naknade smatra oporezivom isporukom.

DONACIJA HRANE

  • Donacija hrane od strane proizvođača i trgovaca hrane obveznika poreza na dobit može se smatrati porezno priznatim rashodom čak i iznad 2%, ali samo ako je zadovoljen uvjet da se donacija obavlja sa svrhom sprječavanja uništavanja velikih količina hrane, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima u skladu s posebnim propisima Ministarstva poljoprivrede.

Plaćeni troškovi za zdravstvene potrebe fizičkih osoba također se smatraju donacijama, ali uz uvjet da nisu plaćeni ikakvim zdravstvenim osiguranjem (osnovnim, dodatnim ili privatnim), niti na teret sredstava fizičke osobe.

Tako se donacije za zdravstvene potrebe fizičkih osoba priznaju kao porezno priznati rashod u vrijednosti do 2% ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

  • Ako se pak neutrošeni dio donacije prosljeđuje dalje, za zdravstvene potrebe primatelja, humanitarne svrhe ili općekorisne svrhe – ne smatra se oporezivim primitkom.

Za sve nejasnoće slobodno nam se obratite.

Vaš Arios!

Marija: 098208888

E – mail: marija@arios.net

 

NOVOSTI