Dodatno označavanje goriva za cestovni promet, informacija

Poštovani članovi,

Izvještavamo vas kako je HUP- Udruga energetike u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike izradila Vodič o identifikaciji kompatibilnosti odgovarajućeg goriva i vozila za cestovni promet koji je postao dio nacionalne regulative.

Vodič je izrađen temeljem obveze iz članka 7. Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva te članka 9. Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/2016) od 21.12.2016., prema kojima distributeri goriva i proizvođači/uvoznici vozila za cestovni promet imaju obvezu dodatno označiti goriva i vozila, kako bi potrošači lakše identificirali gorivo koje je kompatibilno njihovom vozilu za cestovni promet. Za sve države članice EU i članice CEN-a obveza stupa na snagu 12. listopada 2018. godine.

Dodatno označavanje odnosi se na goriva koja se koriste u cestovnom prometu te na novo-proizvedena vozila za cestovni promet koja će biti prvi put registrirana od 12. listopada 2018.

Mjesta obaveznog dodatnog označavanja goriva:

Maloprodajna mjesta:
Mjerni uređaji za prodaju goriva
Navlaka čepa pipca mjernog uređaja za prodaju goriva
Vozila za cestovni promet:
U neposrednoj blizini čepa otvora spremnika ili
Unutarnjoj strani poklopca spremnika goriva
U korisničkim uputama za kupce

Za potrošače goriva ovo predstavlja pomoć u identifikaciji kompatibilnog goriva jer će se moći orijentirati prema jedinstvenim simbolima:

Krug za motorne benzine
Kvadrat za dizelska goriva
Romb za plinovita goriva

Na benzinskim postajama će uz komercijalni naziv stajati odgovarajući simbol:

Članice HUP- Udruge energetike su uložile značajan trud u izradu Vodiča i Pitanja i odgovora kako bi spuštanje ove obveze u nacionalno zakonodavstvo bilo praktično i lako primjenjivo, uz minimalne troškove za gospodarstvo te uz dostatno vrijeme za prilagodbu poslovanja.

Dokumente možete pronaći na HUP-ovim web stranicama, webu Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatskog autokluba.

NOVOSTI