Do 1. rujna 2016. obavezno dostaviti OPZ-STAT-1

Obavještavamo obveznike sastavljanja obrasca OPZ-STAT-1 da su dužni dostaviti navedeni obrazac do 01.rujna 2016. godine.
Potrebno je priložiti tri obrasca OPZ–STAT–1, tj. za razdoblja koja su bila odgođena i to:
I. sa stanjem na 31. prosinac 2015,
II. sa stanjem na 31. ožujak 2016. i
III. sa stanjem na 30. lipanj 2016.
Obrazac OPZ-STAT-1 je statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, koji služi za evidentiranje i izvješćivanje svih nenaplaćenih računa do određenog datuma.
Obveznici sastavljanja izvješća su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja po osnovu isporuke dobara i usluga. Obrazac se dostavlja elektronskim putem Poreznoj upravi putem sustava ePorezna, a do sada je 18.315 obveznika uspješno izvršilo svoj zadatak. Ukoliko pravna osoba ne podnese statistička izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanja, temeljem članka 207. OPZ-a predviđene su novčane kazne u iznosu od 2.000,00 kn do 200.000,00 kn.

NOVOSTI