Digitalni certifikat, elektronički potpis i digitalno poslovanje poduzetnika

Poštovani članovi, u četvrtak. 06. studenog 2012. u vremenu od 11.00 do 13.00 sati u prostorijama HUP Osijek Trg Ljudevita Gaja 6 u suradnji sa Financijskom agencijom za Vas organiziramo savjetovanje na temu: Digitalni certifikat, elektronički potpis i digitalno poslovanje poduzetnika

Predavač je Andreja Kajtaz. voditeljica Centra elektroničkog poslovanja. Financijska agencija. Zagreb, koja je tržišni lider i jedan od glavnih regionalnih inovatora na području digitalnih certifikata i razvoja e-usluga temeljenih na tehnologiji digitalnih certifikata. Seminar za cilj ima pojašnjenje zakona, direktiva Europske unije, prakse te same tehnologije certifikata i njihovog korištenja u poslovanju uz praktično prikazivanje dostupnih sustava na tržištu.

Raspored predavanja:

11.00-12.00

Zakonski okvir uređenja digitalnog certifikata i elektroničkog potpisa
(direktive EU. domaće zakonske norme)
Vrste digitalnih certifikata ovisno o namjeni i uporabi
Primjera sustava digitalnog certifikata i elektroničkog potpisa u
praksi RH

12.00-12.15

Pauza

12.15-13.00

Napredne elektroničke usluge (e-račun)
Mogućnosti primjene u poslovanju poduzetnika
Pitanja i odgovori

Sudjelovanje na događanju je besplatno za članove HUP-a Osijek, a prijave su otvorene do srijede, 05. studenoga 2012. godine do 12:00 sati. Ispunjenu prijavnicu pošaljite faxom na broj 031/251-013 ili e-mailom na hup-osijek@hup.hr Za dodatne informacije obratite se na tel: 031/251-012.

Prijavnica 06.12.2012.

NOVOSTI