BOLOVANJE OBRTNIKA U 2023. GODINI

 

OBRTNIK je osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, osiguranik je mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a u slučaju bolovanja ima pravo na naknadu plaće.

Kako obrtnik sebi ne isplaćuje plaću, to znači da si neće isplaćivati ni naknadu plaće za prva 42 dana bolovanja. Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti pripada obrtniku od 43. dana privremene nesposobnosti. Međutim, kada se naknada plaće isplaćuje od prvog dana privremene nesposobnosti na teret sredstava HZZO-a, ona pripada obrtniku od prvog dana privremene nesposobnosti.

Obrtnik je obvezan uz zahtjev za isplatu naknade plaće priložiti izvješće o privremenoj nesposobnosti te dokaz da je podmirio sve dospjele obveze doprinosa.

Osnovica za naknadu plaće jest mjesečna osnovica osiguranja za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio osigurani slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, umanjena za zakonom propisane obvezne doprinose, porez i prirez.

PROPISANA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA

  • Obrtnik koji plaća porez na dohodak (tzv. OBRTNIK ”DOHODAŠ”) sam je obveznik doprinosa (za MO I. stup (20% ili 15%) i II. stup (5%), zdravstveno osiguranje (16,5%) te iste obračunava i uplaćuje na propisanu mjesečnu osnovicu koja za 2023. godinu iznosi 888,67 eura (1.367,18 x 0,65). Mjesečni iznosi doprinosa dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
  • Obrtnik koji plaća porez na dobit (tzv. OBRTNIK ”DOBITAŠ”) sam utvrđuje osnovicu i obračunava doprinose (”iz” – za MO I. stup (20% ili 15%), za MO II. stup (5%) i ”na” osnovicu – za zdravstveno osiguranje (16,5%) za svoje osobno osiguranje. Iznos osnovice utvrđuje se prema iznosu poduzetničke plaće te ista ne može biti niža od 1.503,90 eura (1.367,18 x 1,1).

Bitno je znati da obrtnik ne plaća doprinose za obvezna osiguranja za razdoblje u kojem je privremeno nesposoban za rad na teret sredstava HZZO-a ili sredstava proračuna.

Obrtnik mora utvrditi osnovicu na koju će obračunati propisane doprinose.

POPUNJAVANJE JOPPD OBRASCA

Obrtnici za obračunate doprinose podnose JOPPD obrazac na dan isplate primitka/najkasnije sljedeći radni dan ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka odnosno na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim propisima.

Također, ako obrtnik ”dobitaš” sebi ne isplaćuje poduzetničku plaću ne iskazuje u JOPPD obrascu bolovanje na svoj teret.

Za sva moguća pitanja i nejasnoće stojimo na raspolaganju.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt:

marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888

 

NOVOSTI