BLAGAJNIČKO POSLOVANJE ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE

Člankom 29. Zakona o fiskalizaciji ( NN 132/12. i 115/16.) u prometu gotovinom određen je blagajnički maksimum. Blagajnički maksimum je najviši iznos gotova novca koji obveznik fiskalizacije može zadržati u blagajni na kraju radnog dana.
Svrha blagajničkog poslovanja je obavljanje naplate u gotovu novcu putem blagajne i čuvanje novca kao i promet njime i vrijednosnicama. Dakle, blagajničko poslovanje bavi se isključivo praćenjem prometa gotovim novcem (novčanicama ili kovanicama).
Mjerilo za određivanje iznosa do kojih može glasiti blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije je veličina obveznika fiskalizacije u skladu s odredbama Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva. Temeljem toga kriterija obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum najviše u iznosu od:
• mikro subjekt i fizičke osobe 10.000,00 kuna
• mali subjekt 30.000,00 kuna
• srednji subjekt 50.000,00 kuna

Ukoliko za vrijeme radnog dana obveznik fiskalizacije utvrdi da se u blagajni nalazi veći iznos novca u odnosu na propisani iznos blagajničkog maksimuma, gotov novac iznad blagajničkog maksimuma potrebno je uplatiti na račun (transakcijski račun kod banke) isti dan, a najkasnije sljedećeg radnog dana, u skladu sa čl.28 stavkom 4. Zakona o fiskalizaciji.
Postupi li obveznik fiskalizacije suprotno od navedenog zakona, isti može biti kažnjeni novčanom kaznom od 30.000.00 do 500.000.00 kuna, dok za navedeni prekršaj kazna za odgovornu osobu u pravnoj osobi je od 5.000.00 do 50.000.00 kuna.

U nastavku donosimo primjerak jedne odluke o blagajničkom maksimumu.

XY d.o.o., Belišće, I.G.Kovačića xx, OIB: 123456789101, kojega zastupa direktor društva Ivo Ivić (dalje:Društvo), u skladu s odredbama članka 29. stavka 1. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ( Nar. Nov., br. 133/12. i 115/16.), donosi 30.prosinca 2016. godine sljedeću:

ODLUKA O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

Članak 1.

U skladu s člankom 29. stavkom 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i člankom 3. Zakona o poticaju razvoja maloga gospodarstva (Nar.nov., br.29/02.-121/16.), Društvo je mikro subjekta.

Članak 2.

Društvo utvrđuje visini blagajničkog maksimuma u cijelini u iznosu od 10.000,00kn odnosno po pojedinim blagajnama kako slijedi:
• glavna blagajna ( nalazi se u središtu društva na adresi Belišće, I.G.Kovačića xx) u iznosu od 6.000,00 kn
• blagajna prodavaonice br.1 (nalazi se na adresi Ulica Stanka Vraza yy) u iznosu od 4.000,00kn.

Članak 3.
Obvezna je odgovorne osobe (blagajnika sve pojedine blagajne) da iznos iznad blagajničkog maksimuma koji je utvrđen na kraju radnog dana položi na račun društva najkasnije sljedeći radni dan.

Članak 4.

Ova se odluka primjenjuje od 1.siječnja 2017.godine do opoziva (donošenja nove odluke).

NOVOSTI