ARIOS SUDJELOVAO NA SEMINARU

AKTULANOSTI U RAČUNOVODSTVU I POREZU NA DOBIT, PROPISAN KONTNI PLAN, NOVI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, IZMJENJENI HSFI, OBVEZA REVIZIJE

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Našice u suradnji s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijski djelatnika, organizirala je seminar 12.10.2016.godine u Hotelu „Park“ Našice na temu Aktualnosti u računovodstvu i porezu na dobit, propisan kontni plan, novi godišnji financijski izvještaji, izmjenjeni HSFI, obveza revizije.

Predavači su savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije: Ivica Miličić univ.spec.oec, a na seminaru je sudjelovala zapslenice ARIOS-a, Senka Karapetrić, referentica za pravne osobe.

Bilo je govora o Uredbi o izmjeni i dopuni Zakona o računovodstvu Nar. nov. br.: 134/15, novosti u izmjenjenim HSFI-ima Nar.nov.: 86/15, u primjeni od 01.01.2016.g., vrijednosnim usklađenjima, otpisima potraživanja i obveza, dugorajna imovina, nabava, dodatna ulaganja, prodaja i revalorizacija, reinvestiranje dobiti, računovodstvo povezanih osoba i likvidaciji trgovačkih društava.

NOVOSTI