ARIOS SUDJELOVAO NA SEMINARU “RADNO ZAKONODAVSTVO”

HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojega programa organizirao je seminar na temu „radno zakonodavstvo“ u Belišću u ponedjeljak 10. rujna 2018. godine u prostorijama gradske vjećnice u Belišću. Predavanje je održao Ivan Sarić, pravni savjetnik HUP Regionalnog ureda Osijek.

Seminaru je prisustvovalo 30-ak polaznika, a predstavnica ARIOS-a bila je Danka Kljević.

Organizatori edukacije bili su Poduzetnički inkubator Polet d.o.o., Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. i Hrvatska udruga poslodavaca.

Predavač Ivan Sarić nazoćne je educirao o ugovorima o radu, pravilnicima o radu, godišnjim odmorima, evidenciji radnog vremena, ugovaranju plaće, prestanku radnog odnosa te ostalim bliskim tememam.

Arios se i ovoga puta rado odazvao na seminar koji je blisko vezan uz posao koji obavljamo svjesni važnosti unaprijeđivanja i konstantnog educiranja.

NOVOSTI