AKTUALNE DILEME I IZAZOVI RAČUNOVODSTVA, REVIZIJE I POREZA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika u suradnji s Hrvatskom revizorskom komorom organizirala je 51. simpozij na temu “Aktualne dileme i izazovi računovodstva, revizije i poreza u Republici Hrvatskoj.” Simpozij je održan u hotelu “Olympia” u Vodicama u razdoblju od 02.06.-04.06.2016. godine. Ispred Osječko-baranjske županije ove godine je zbog snižene cijene kotizacije sudjelovao 21 član. Agenciju ARIOS i URFD Valpovštine predstavljala je Marija Kušić, vlasnica Agencije ARIOS i predsjednica Udruge. Program simopozija se satojao od niza predavanja i panel rasprava. Simpozij je otvorio prof.dr.sc. Danimir Gulin, koji je zajedno s prof.dr.sc. Lajošem Žagerom bio i moderator plenearnog dijela vezanog za dileme i izazove u računovodstvu i reviziji. Posebna pozornost posvećena je raspravi o prijedlogu novoga Zakona o računovodstvu koji predviđa ukidanje obveznog kontnog plana. Predavanje na navedenu temu, održao je Domagoj Bakran, Ivica Miličić, univ.spec.oec.,savjetnici i urednici-HZRIF, Zagreb. Također, održana je panel rasprava o modalitetima zakonskog reguliranja sustava edukacije, licenciranja i nadzora profesije, a uvodničari panela bili su prof.dr.sc. Boris Tušek, Zdenko Balen, Ninad Šimunce, doc.dr.sc. Sanja Sever Mališ, Ivana Ravlić Ivanović. Drugi dan simpozija sastojao se od predavanja na temu: Uloge banaka u financiranju gospodarstva, Korištenje EU fondova, Očekivani i poželjni pravci pravnog uređenja plaća zaposlenih u javnom sektoru, Sustavu mirovinskog osiguranja i mogućim pravcima promjena, Poreznim učincima do sada provedenih poreznih reformi, Učincima PDV-a nakon pristupa RH Europskoj uniji i Financijskim aspektima, uvjetima i praćenjima projekata neprofitnih organizacija. Zadnji dan održana je panel rasprava na temu računovodstvene profesije s panelistima prof.dr.sc. Katarina Žagar, prof.dr.sc Branka Ramljak, Ivica Smiljan, Ivica Miličić, univ.spec.oec. Domagoj Bakran, mag.oec., Ivana Ravlić Ivanović.
Sadržaj ovoga simpozija fokusirao se na važne teme i pitanja koja su preduvjet nastavka gospodarskog rasta Hrvatske. Svakako je potrebno riješiti neke od aktualnih dilema, kao što su: reguliranje računovodstvene i revizijske profesije, sadržaja financijskih izvještaja, kontnog plana, nastavka fiskalne konsolidacije i poreznog rasterećenja gospodarstva, dostupnost financija za mala i srednja poduzeća, korištenja fondova EU, administrativna rasterećenja i deregulacija, pitanje plaća, a posebno javnog sektora te produljenje radnog vijeka zaposlenih. Riješavanje navedenih pitanja, preduvjet su pouzdanosti i objektivnosti financijskog izvještavanja, obračuna poreza, analize porezne politike, komparacije s ostalim članicama EU, poreznog rasterećenja, porezne stimulacije gospodarstva, povećanje plaća i povećanje potrošnje sve s ciljem gospodarskog rasta.

NOVOSTI