AKTIVNOSTI HUP-a VEZANE ZA KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

HUP je tijekom 2016.g. potaknuo raspravu o nužnosti promjene propisa vezanih uz način utvrđivanja kvote za zapošljavanje stranaca. Nadležna tijela formirala su radnu skupinu za izradu novih propisa u koju će biti uključeni i predstavnici HUP-a. Donošenje novog propisa je dugotrajan postupak te te nije izvjesno kada će novi propis biti donesen.

Sukladno važećem Zakonu o strancima ( NN 130/11 i 74/13) čl. 74. molimo Vas da dostavite svoje potrebe za stranom radnom snagom u kalendarskoj 2017.godine HUP-u.

Ukoliko se radi o strancu čiju potrebu za radom morate prijaviti unutar godišnje kvote, molimo da svoje potrebe i prijedloge za zapošljavanjem strane radne snage u 2017.g. dostavite najkasnije do 07. listopada 2016.g. na mail: dario.coric@hup.hr

Svake godine HUP prikuplja Vaše potrebe te ih zastupa putem HUP-ovog predstavnika u radnoj skupini za izradu Prijedloga Odluke o godišnjoj kvoti za zapošljavanje stranaca.

Za više informacija o uvjetima za rad stranaca, molimo da posjetite slijedeći link na kojem se nalaze osnovne informacije važećeg propisa o boravku i radu stranaca http://stari.mup.hr/47.aspx

NOVOSTI