279 milijuna kuna za poljoprivrednike

Prijave do 13. prosinca !

Do sada su raspisana tri natječaja za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz Programa ruralnog razvoja. Provedba Programa traje već tri godine i kontinuirano se radi na bržoj distribuciji novca iz EU fondova.

U odnosu na prethodne natječaje, ubrzane su procedure postupka dodjele, intenzivirane su komunikacija i edukacija te je povećan broj zahtjeva za potporu. U prvom natječaju ugovoreno je 996 korisnika, u drugom 1.334, a u trećem su osigurana sredstva za 2.500 korisnika. Uzimajući to u obzir, u narednim godinama možemo očekivati i pozitivne rezultate u hrvatskoj poljoprivredi. Kroz ovaj natječaj stoji nam na raspolaganju ukupno 279 milijuna kuna, s potporom po korisniku u iznosu od fiksnih 15.000 eura.

Prihvatljivi troškovi

Osobito zanimljiv malim poljoprivrednim gospodarstvima koji nemaju gospodarsku snagu, a žele ulagati u razvoj svog poljoprivrednog gospodarstva i postati konkurentniji, ovaj natječaj nudi širok raspon mogućnosti. U prihvatljive troškove ulazi kupnja domaćih životinja, bilja i sadnog materijala, podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta, građenje i/ili opremanje gospodarskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade ili prodaje proizvoda, kupnja poljoprivredne mehanizacije i opreme te kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta.

Poslovni plan i kriterij odabira

Uz kriterije prihvatljivosti, glavni uvjet je da korisnici izrade poslovni plan i realiziraju ga. Kvalitetan i realan plan povećava šanse za dobivanje potpore. U poslovnom planu korisnici definiraju ciljeve i aktivnosti, a prilikom prijave važno je temeljem kriterija odabira razmotriti broj bodova i startnu poziciju. Važnost pojedinih kriterija određuju nadležne institucije, a da bi ulaganje bilo prihvatljivo za dodjelu potpore, korisnik mora imati minimalan broj bodova, odnosno ostvariti prag prolaznosti.

Najviše šanse ekološkoj poljoprivredi

Uz ispunjavanje ostalih uvjeta prihvatljivosti, najveći broj bodova mogu ostvariti oni korisnici koji ulažu u sektor ekološke proizvodnje i koji prema stupnju razvijenosti imaju mjesto ulaganja u slabije razvijenim jedinicima lokalne samouprave.

Prijave se zaprimaju do 13. prosinca 2018. godine.

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekta stojimo vam na raspolaganju.

Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.

www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr

NOVOSTI