Trgovinska politika EU“ Koje promjene donosi ulazak u EU?

u petak, 15. veljače u Osijeku, u vremenu od 11.00 – 14.00 sati u prostorijama HUP Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 u suradnji sa Državnim uredom za trgovinsku politiku RH za Vas organiziramo savjetovanje na temu:

„Trgovinska politika EU“ Koje promjene donosi ulazak u EU?

Predavači su djelatnici Državnog ureda za trgovinsku politiku – g. Denis Čajo, predstojnik Državnog ureda za trgovinsku politiku RH i gđa. Tatjana Vinković, voditeljica Odjela za carine i zaštitne mjere.

Cilj savjetovanja je upoznati poduzetnike s promjenama koje će nastupiti pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, ulogama i odgovornostima dionika trgovinske politike EU te nadležnosti i aktivnostima Državnog ureda za trgovinsku politiku. Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji omogućava poslodavcima poslovanje na jedinstvenom tržištu EU što sa sobom nosi ukidanje svih carinskih i necarinskih prepreka, ali i znatno povećanje konkurencije – na domaćem i stranom tržištu.

Odredbe iz sklopljenih ugovora o slobodnoj trgovini između Europske unije i pojedinih zemalja ili grupa zemalja, koji uključuju liberalizaciju trgovine robama i uslugama EU te protokole o podrijetlu robe, Hrvatska će preuzeti i početi primjenjivati od datuma pristupanja. Također, članstvo uključuje i preuzimanje zakonodavne regulative iz dijela trgovinskih mehanizama koje se odnose i na trgovinske zaštitne mehanizme i trgovinske prepreke. Ciljevi trgovinske politike Europske unije propisani su člancima 206. i 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, te člancima o uspostavi carinske unije.

Napomena: Ukoliko imate pitanja iz navedene problematike na koje tražite odgovor budite slobodni ista nam dostaviti putem e-maila prije savjetovanja kako bi predstavnici Državnog ureda za trgovinsku politiku pripremili odgovore, s ciljem što kvalitetnijeg informiranja.

Sudjelovanje ie besplatno za članove HUP-a. a prijave su otvorene do srijede 13. ožujka 2013.godine. Molimo Vas da ispunjenu prijavnicu pošaljete faxom na broj 031/251-013 ili e-mailom na hup-osijek@hup.hr. Za dodatne informacije obratite se na tel: 031/251-012.

NOVOSTI