SIGURNOST, ZDRAVLJE I ZAŠTITA RADNIKA

Zavod za unapređenje zaštite na radu uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu, a u sklopu aktivnosti Europske poduzetničke mreže organizirali su poludnevni seminar- radionicu na temu “Sigurnost i zaštita zdravlja radnika- zajednički interes poslodavca i radnika”. Cilj seminara bio je upoznati socijalne partnere- predstavnike poslodavaca i radnika s e-Vodičem za upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima koji je izradila EU OSHA te važnosti procjene rizika određenih mjesta rada, kao i kako sami izraditi procjenu rizika i prijedlog mjera za njihovo uklanjanje i/ili smanjenje. Seminar-radionicu su održali djelatnici Zavoda: mr.sig Neven Obradović, Ana Akrap, a sve prisutne pozdravila je i Snježana Štefok, voditeljica službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju. Teme su privukle veći broj predstavnika poslodavaca, sindikata te su gotovo sva mjesta u županijskoj Maloj vijećnici bila popunjena. Seminaru-radionice prisustvovala je i predstavnica ARIOS-a, Kristina Mucić, mag. Iur koja je zajedno s ostalim sudionicima dobila Potvrdu o prisustvovanju. Na seminaru su detaljno obrazloženi uzroci stresa te kako iste prevenirati ili spriječiti. Stres utječe na zdravlje radnika, koji utječe na društvenu klimu u poduzeću koja lančano uzrokuje negativnosti, sve do ekonomskih gubitaka radnika i poslodavca te sveukupnog gospodarstva. Predstavljen je i priručnik, koji će uskoro biti objavljen na stranicama Zavoda, koji detaljno objašnjava izdradu procjene rizika za konkretne poslove.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI