PREPORUKE HZJZ POSLODAVCIMA

Poštovani poslovni partneri,

nastavno na prethodne obavijesti kojima vas obavještavamo o preporukama HZJZ u pojedinim djelatnostima (trgovina, ugostiteljstvo, prijevoz itd.) sve preporuke dostupne na poveznici https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/ te o sve većem povratku radnika na svoje mjesto rada u sjedište tvrtke, odnosno o povratku s rada od kuće, ovim putem vas podsjećamo da su još uvijek na snazi preporuke HZJZ-a koje su u skladu sa Odlukama glavnog stožera CZ koje dostavljamo u privitku.

Rad na radnom mjestu trebao bi se odvijati sukladno epidemiološkim uputama HZJZ-a, te izdvajamo najbitnije:

OBVEZE POSLODAVCA:

1.POSTAVLJANJE VAŽNIH OBAVIJESTI

– na vidljivim mjestima na ulazu u prostor tvrtke postaviti edukacijske plakate i sve važne upute o zaštiti zdravlja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Epidemiološke službe (upute o pravilnom pranju i dezinfekciji ruku, zadržavanju razmaka među osobama i druge mjere)

2.OSIGURANJE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

– osigurati dovoljan broj jednokratnih zaštitnih rukavica i maski, zaštitnih odijela za tijelo, zaštitnih kapa i sl. u ovisnosti o procesima rada i staviti na raspolaganje radnicima te nadzirati njihovu uporabu. Vrlo je bitno osigurati mjesto za odlaganje iskorištene osobne zaštitne opreme te osigurati propisano zbrinjavanje

3.POSTAVLJANJE FIZIČKIH BARIJERA

– gdje je moguće postaviti zaštitne pregrade u vidu stakla, pleksi glasa ili sličnog materijala, kako bi se smanjio kontakt radnika i stranke, a samim time i rizik širenja zaraze

4.OSIGURANJE MJESTA ZA DEZINFEKCIJU RUKU

– pomoću dezinfekcijskog sredstva ili pranjem ruku s vodom i sapunom barem 20 sekundi, a za sušenje ruku osigurati papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu

5.OSIGURANJE UDALJENOSTI IZMEĐU OSOBA OD NAJMANJE 2 m

– preraspodjelom prostora, preraspodjelom radnog vremena/rad u smjenama, smanjenjem broja osoba koje istovremeno borave u prostoriji ili na prostoru, omogućiti rad od kuće ili u iznimnim situacijama postavljanjem pregrada

6.SPRJEČAVANJE OKUPLJANJA VIŠE OSOBA

– sastanke održavati online, a komunikaciju na mjestima rada održavati putem telefona, e-maila i sl., ograničiti broj radnika koji istovremeno koriste pauzu na način da ju koriste u različitim vremenskim intervalima

7.ODRŽAVANJE ČISTOĆE OBJEKATA I MJESTA RADA

– čistiti i dezinficirati mjesta rada koliko je god moguće više puta (dezinfekciju obavljaju stručne osobe s propisanim i učinkovitim kemijskim sredstvima), a posebnu pažnju posvetiti čistoći sanitarnih čvorova i označavanju istih, ukoliko je moguće omogućiti korištenje većeg broja kemijskih WC-a

8.NAJMANJE DVA PUTA DNEVNO ČISTITI SVE DODIRNE POVRŠINE

– radne površine, dizala za prijevoz osoba, pametne i druge telefone, POS uređaje, tipkovnice, konzole, računala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba

9.PROVJETRAVANJE RADNIH PROSTORIJA I PROSTORA

– potrebno je što je moguće češće osigurati dotok svježeg zraka te omogućiti izmjene zraka provjetravanjem radnih prostora i prostorija

10.OSIGURATI NESMETANI RAD STRUČNJACIMA ZAŠTITE NA RADU I DRUGIM OSOBAMA ZADUŽENIM ZA POSLOVE ZNR

– osigurati stručnjaku zaštite na radu provođenje češćih unutarnjih nadzora kao i provođenje nadzora pridržavanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa.

OBVEZE RADNIKA:

1.PROVODITI MJERE ZAŠTITE OSIGURANE OD STRANE POSLODAVCA

– primjenjivati upute o pravilnom pranju i dezinfekciji ruku, zadržavanju razmaka među osobama i sl. te iste provoditi. Koristiti osigurana jednokratnu zaštitnu opremu te istu prema uputi odlagati u kantu za otpad koja ima poklopac i propisano zbrinjavati takav otpad. Redovito provoditi osobnu higijenu

2.OSOBNA ZAŠTITINA OPREMA

– osobnu zaštitnu opremu koju koristite u skladu s propisima iz zaštite na radu potrebno je propisano odlagati na mjesta koja je odredio poslodavac

3.KAŠLJANJE I KIHANJE

– prekriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju je poslije potrebno odbaciti u koš za otpad s poklopcem te obavezno nakon toga oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenuti lice od drugih osoba

4.IZBJEGAVANJE DODIRIVANJA LICA, USTA I OČIJU RUKAMA

– lice, usta i oči dodirivati isključivo nakon dezinfekcije ruku ili pranja sapunom i vodom

IZBJEGAVATI rukovanje ili bilo kakve druge dodire ili diranje korištenih maramica ili korištenih osobnih zaštitnih sredstava i sl.

5.SOCIJALNI KONTAKT

– ostvarivati samo najnužnije socijalne kontakte unutar obitelji, a u kontaktu s kolegama držati propisani razmak bez rukovanja i sličnog kontakta

6.SIMPTOMI

– postoji li sumnja na simptome zaraženosti koronavirusom, ne dolaziti na posao te obavijestiti svog liječnika ili nadležnog epidemiologa te početi provoditi postupak samoizolacije i daljnje mjere u skladu sa stručnim medicinskim preporukama

7.HITNOST – u slučaju hitnosti obratiti se svom stručnjaku zaštite na radu, poslodavcu, liječniku ili nazvati 112

Srdačan pozdrav,

Arios d.o.o.

Dodatne-upute-za-pojedince-kolektive-i-poslodavce

Preporuke-i-upute-o-broju-i-zadržavanju-ljudi-u-zatvorenim-prostorima-prema-njihovoj-kvadraturi-u-okviru-postupnog-ublažavanja-restrikcija

Uputa-poslodavcima-i-radnicima-o-postupanju-vezano-uz-koronavirus (1)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI