Povremeni rad na izdvojenom mjestu rada (“rad od kuće”) bez dokumentiranja procjene rizika

Poštovani članovi,

obavještavamo vas da je u NN 129/19 od 31.12.2019. objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene rizika https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_129_2615.html Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama.

Ovim izmjenama prihvaćen je prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca koji smo zagovarali duže vrijeme i kojim će se značajno administrativno rasteretiti oni poslodavci koji će iskoristiti mogućnost da povremeno svojim radnicima omoguće tzv. rad od kuće ( rad na izdvojenom mjestu rada).

Navedenim pravilnikom, između ostaloga u čl. 1. st.4. propisano je:

„(4) Poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, ako su to administrativni, uredski i slični poslovi za koje je u skladu s odredbama ovoga Pravilnika prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca.“

Naime, prema dosadašnjim rješenjima, da bi radnik mogao povremeno obavljati posao na izdvojenom mjestu rada ( najčešće kod kuće), poslodavac je, s aspekta zaštite na radu morao izraditi procjenu rizika za to mjesto rada, uz poduzimanje svih mjera koje iz toga proizlaze. Navedenom izmjenom, poslodavac nema više obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada. Kao što odredba i ukazuje, radi se o poslovima koji su na mjestu rada kod poslodavca procijenjeni kao poslovi s malim rizikom i , u pravilu, radi se o poslovima administrativne prirode. Sve navedeno odnosi se na situacije kada se takvi poslovi obavljaju na izdvojenom mjestu rada povremeno, a ne stalno.

Ovime je učinjen jedan mali, ali značajan iskorak ka fleksibilnijem pristupu novim oblicima rada koji su u konkretnom slučaju, a obzirom da podrazumijeva pristanak obiju strana, svakako od interesa i poslodavcima i radnicima, koji na taj način imaju priliku lakše uskladiti poslovne i privatne obveze.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI