POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

 

Lokalna razvojna agencija grada Belišća, organizirala je informativnu radionicu vezanu za Natječaj za provedbu podmjere 6.1. “Potpore za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima” provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” objavljene na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Informativnoj radionici prisustvovala je zaposlenica ARIOS-a, Kristina Mucić, mag.iur te se svi zainteresirani mogu javiti na arios@arios.net, 031/662-101 ili 098/208888.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Dokument vezan za ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva može se pribaviti pri Agenciji za plaćanje. Potpora iznosi do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 376.840,00 kuna po korisniku(50.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije:http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm)
za mjesec u kojem je objavljen natječaj.

Prihvatljivi troškovi su kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta te kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi do 24. veljače 2017., a kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI