OTVORENI JAVNI POZIV za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje naukovanja za obrtnička zanimanja za razdoblje 2019. do 2020. godina, KLASA: 311-01/19-01/97, URBROJ: 526-04-01-03/1-19-1 od 10. rujna 2019. godine (u daljnjem tekstu Program) za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Projekt).

Otvoreni javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 10. rujna 2019. godine (sukladno točki 8. ovog Otvorenog javnog poziva).
Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. studenog 2019. godine.

Javni poziv Naukovanje za obrtnička zanimanja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI