OKRUGLI STOL

U organizaciji Hrvatske obrtničke komore – Obrtničke komore Osječko baranjske županije dana 07.11.2012. održan je Okrugli stol na temu “Paušalno oporezivanje”. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnik Porezne uprave, područni ured Osijek, Obrtničko knjigovodstveni servis d.o.o., Agencija Arios, predstavnik Osječko-baranjske županije. Od 01. siiječnja 2013. godine mijenjaju se uvjeti za paušalno oporezivanje koje mora ispuniti fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, poljoprivrede i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.

Hrvatska obrtniča komora – Obrtnička komora Osječko baranjske županije dana 07.11.2012 u prostorijama Udruženja obrtnika Osijek organizirala je Okrugli stol na temu ” Paušalno oporezivnje samostalne djelatnosti u 2013. godini”. Na Okruglom stolu sudjelovali su predstavni porezne uprave -podrućni ured Osijek,Obrtnički knjigovodstveni servis d.o.o. i predstavni Agencije Arios.

Od 01.01.2013 godine mijenjaju se uvjeti za paušalno oporezivanje koje mora ispuniti fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.Prema izmjenjenim odredbama čl.2 st.1.Pravilnika o paušalnom oporezivanju propisani uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni za paušalno plaćanje poreza na dohodak su:

– da fizička osoba nije obveznik PDV ( što znači da u 2012 nije ostvarila godišnju vrijednost isporuke dobara i usluga iznad 230.000,00 kuna)
– da primici od obavljanja djelatnosti iz članka 18.stavak 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak u 2012 godini nisu viši od 149.500,00 kuna.

NAVEDENI OBVEZNICI NISU OBVEZNI VODITI POSLOVNE KNJIGE I MANJE SU IM OSNOVICE ZA OBVEZNA DAVANJA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVO MJESEČNO 649,56 KUNA A NA BAZI CIJELE GODINE ŠTEDE 7.794,72 KUNE. ROK AZ PRELAZAK IZ OBRTA OBVEZNIKA VODJENJA KNJIGOVODSTVA U OBRTNIKE PAUŠALCE JE 15.01.2013. GODINE. AGENCIJA ARIOS POZIVA SVE SVOJE KLIJENTE A I OSTALE OBRTNIKE DA SE NA VRIJEME INFORMIRAJU DA LI IM SE IPLATI BITI OBRTNIK ILI POLJOPRIVREDNIK KOJI NE VODI KNJIGE NEGO PAUŠALNO PLAĆA POREZ NA DOHODAK.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI