OBAVIJEST – DOPRINOSI ZA MJESECE U KOJIMA SE PRIMA POTPORA OD HZZ-a

Poštovani, poslodavci koji su omaškom platili doprinose za one mjesece u kojima primaju potporu od HZZ-a za očuvanje radnih mjesta, imaju pravo na povrat iznosa novca uplaćenih doprinosa do visine potpore.

Povrat se ostvaruje na drugačiji način nego što je uobičajeno, radi SNU kontrola. U tom slučaju potrebno se javiti svom poreznom referentu u nadležnu ispostavu Porezne uprave te dostaviti podatke o obrascu koji je potrebno raspariti

kako bi se uplate tzv. „odvezale“ i prikazale u nepovezanima. Također, potrebno je dostaviti informaciju koje zahtjeve porezni obveznik želi postaviti u SNU aplikaciji.

Također, iz Središnje porezne uprave dobili smo informaciju da je zbog nastalih posebnih okolnosti, SNU aplikacija u fazi dorade, te se nadaju skoroj implementaciji svih novih procesa.“

NOVOSTI