NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU, EVDENCIJE O RADNICIMA I O RADNOM VREMENU TE USKLAĐIVANJE OBRAČUNA PLAĆE S NOVIM PRAVILNIKOM

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA NAŠICE
I. Brlić Mažuranić la 31 500 Našice
OIB:06591503936 Tel. 031 611-216, 615-444
Mob. 098 777-627
IBAN : HR90 2500 0091 1020 3018 4
UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA NAŠICE u suradnji S HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA organizira
NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU, EVDENCIJE O RADNICIMA I O RADNOM VREMENU TE USKLAĐIVANJE OBRAČUNA PLAĆE S NOVIM PRAVILNIKOM

Našice, 06.07.2015. (ponedeljak) u 9:30 sati u HOTELU “PARK” NAŠICE

PROGRAM:

I. Novi Zakon o računovodstvu
– od kada primjena
– klasifikacija poduzetnika prema izmijenjenim kriterijima
– nova skupina: mikro poduzetnici
– izmijenjeni rokovi predaje financijskih izvještaja po-duzetnika
– pravno uređenje računovodstvene profesije prema novom Zakonu
II. Evidencije o radnicima i o radnom vremenu
– koje su obvezne evidencije izmijenjene od 28. ožujka 2015.
– izmijenjeni podaci u evidenciji o radnicima
– proširenje kruga osoba koje nisu zaposlene, za koje poslodavac vodi evidenciju
– na koje se radnike ne odnosi evidencija o radnom vremenu propisana Pravilnikom iz Nar. nov., br. 32/15.
– novi podaci u evidenciji o radnom vremenu
– iznimke u načinu vođenja podataka za visoko obrazovanje, znanost i predškolski odgoj
– radnici s kojima je ugovorena samostalnost u raspoređivanju radnog vremena
– izmijenjena ažurnost vođenja podataka i rokovi čuvanja
– sankcije za poslodavca koji ne vodi evidencije na propisani način
III. Usklađivanje isprava o plaći s novim Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
– obveze poslodavca prema čl. 93. Zakona o radu
– razlozi uvođenja unificiranih obrazaca o plaći, naknadi plaće i o otpremnini – obveza usklađivanja do 1. srpnja 2015.
– usklađivanje s obrascima objavljenima u Nar. nov., br.32/15.
– obvezni podaci na ispravama o isplaćenoj plaći – obrazac IP1
– povezanost evidencija o radnom vremenu, izvora prava na plaću i isprava o plaći
– dodatni podaci na ispravi o neisplaćenoj plaći – obrazac NP1 – –
– izdavanje isprava u slučaju kad je dio plaće isplaćen
– posebni podaci za radnika koji radi na izdvojenom mjestu, radnika izaslanog na rad u inozemstvo i za pomorca
– rokovi uručenja radniku i dokaz o uručenju; uručenje elektronskim putem
– isprave o otpremnini: obrazac 101 i 102
– rokovi čuvanja isprava
– sankcije za poslodavca koji radniku ne uruči propisane isprave

Predavači: Ivica Milčić, HZ RIF, Tajana Zlabnik, odvjetnica, Zagreb, Marija Zuber, HZ RIF Naknada za seminar: 350,00kn
Naknada za seminar uplaćuje se na žiro-račun Udruge: IBAN : HR90 2500 0091 1020 3018 4 ili početka seminara novčanicama. U kotizaciju uračunata kava, kiflice, mineralna voda i radi pribor.

PREDSJEDNIK URFD NAŠICE Antun Kuricek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI