Nacrt Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, očitovanja, traži se – do 18.5.

Poštovani članovi Udruge malih i srednjih poduzetnika, u privitku vam na očitovanje dostavljamo iz Ministarstva turizma upravo dobiveni Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Molimo Vas da nam svoje prijedloge izmjena i dopuna dostavite najkasnije do 18. svibnja, a kako bi uspjeli udovoljiti zahtjevu ministarstva i objedinjeno HUP-ovo očitovanje na predmetni propis dostaviti do kraja radnog vremena 20. svibnja 2013.

Predloženim Zakonom predlaže se:

– omogućiti ugostiteljima (obrtnicima, zadrugama, trgovcima pojedincima , trgovačkim društvima) obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima vrste soba, apartman i studio apartman u građevinama stambene namjene u njihovom vlasništvu, izdavanjem privremenog rješenja, najduže do 31. prosinca 2016. godine, do kada trebaju ishoditi prenamjenu stambenog u poslovni prostor;

– omogućiti ugostiteljima koji su podnijeli zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene manje zahtjevne zgrade (čija građevinska bruto površina nije veća od 400 m²), obavljanje ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskog objekta, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu, a najdulje do 31. prosinca 2016. godine, i bez dokaza „uporabljivosti“ građevine u smislu propisa kojima je uređena gradnja, izdavanjem privremenog rješenja, ukoliko je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi građevina za koju je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine, te ukoliko je u roku podnio zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine u kojoj će obavljati ugostiteljsku djelatnost;

– omogućiti privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene manje zahtjevne zgrade (čija građevinska bruto površina nije veća od 400 m²), pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu temeljem privremenog rješenja o odobrenju, ali najdulje do 31. prosinca 2016. godine, i bez dokaza „uporabljivosti“ građevine u smislu propisa kojima je uređena gradnja, ukoliko je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi građevina za koju je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene građevine, te ukoliko je u roku podnio zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine u kojoj će pružati usluge smještaja;

– omogućiti iznajmljivaču pružanje usluga u domaćinstvu u ili na nekretnini u vlasništvu bračnog druga, srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji s kojima iznajmljivač živi u zajedničkom domaćinstvu;

– omogućiti nastavak pružanja ugostiteljskih usluga bračnom drugu, srodniku u ravnoj liniji, članu obitelji koji živi u zajedničkom domaćinstvu s iznajmljivačem, uz izdavanje novog rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, ali bez utvrđivanja svih uvjeta koji su inače potrebni za izdavanje takvog rješenja;

– omogućiti ishođenje rješenja obama bračnim drugovima odnosno i jednom ili više članova obitelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu, pod uvjetom da ukupni smještajni kapacitet utvrđen u izdanim rješenjima ne prelazi maksimum smještajnog kapaciteta propisan Zakonom;

– brisati obvezu dokazivanja poslovne sposobnosti za iznajmljivača;

– radi jasnoće izričaja predlaže se pojam „fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac“ zamijeniti s pojmom „fizička osoba – građanin“.

Molim vas da vaše primjedbe i komentare pošaljete na kolegicu Natali komen Bujas natali.komen@hup.hr

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ …

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona u ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona-mišljenje

S poštovanjem,

Mr.sc. Anny Brusić

Direktorica Udruge malih i srednjih poduzetnika

NOVOSTI