LIKVIDATOR U RAČUNOVODSTVU

Zakonom o računovodstvu (NN 78/15, 134/15) čl. 9. st. 5 propisano od 01.01.2016. godine da je svaki poduzetnik dužan imenovati osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti.
Ulazne račune svakako treba potpisati likvidator i osoba ovlaštena za izdavanje, dok izlazne račune neće morati potpisivati ukoliko su izdani na način koji uređuju porezni propisi i sadrže ime i prezime osobe koja je ovlaštena za izdavanje.
Likvidator bi trebao likvidirati i izvode u materijalnom obliku te ostale knjigovodstvene isprave.
Kako bi se olakšalo našim strankama ispunjavanje novih zakonskim obveza, u Agenciji ARIOS biti će Vam na raspolaganju žig s potrebnim podatcima, moći ćete vrlo jednostavno likvidirati Vaše knjigovodstvene isprave prije predaje računovođi.

NOVOSTI