Kontakt

Osnovni podaci

Marija Kušić
Mob: 098/208-888
E-mail: marija@arios.net
JMBG: 2002958307608
OIB: 36035761298
Žiro račun (IBAN): HR6223400091160058294 (Privredna banka)

Radno Vrijeme
Ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00 sati

ARIOS Belišće, Ivana Gorana Kovačića 49

Senka Karapetrić – referent za pravne osobe
Tel: 031 665 326
Mob: 099 504 7680
E-mail: senka@arios.net

Bojana Mikulić – referent za pravne osobe
Tel/Fax: 031/705-015, 031/705-016
E-mail: bojana@arios.net

Jelena Tomaš – referent za obrte
Tel: 031/662-359, 098552697
E-mail: jelena@arios.net

Matko Šestanj referent za udruge
tel: 098-391-531, 031/665-326

Diana Bagarić – referent za obrte
Tel:031 665 327, 098552697
E-mail: diana@arios.net

Marija Pavošević – referent za pravne osobe
Tel: 031 665 326
E-mail: kukucka@arios.net

Danka Kaljević, dipl.iur.
Mob: 098/529-158,
tel: 031/662-101,
mail: danka@arios.net

Polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa: Iva Jureta“


Kontakt obrazac:

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka

Upišite točan odgovor (broj)