Konačni prijedlog Zakona o fiskalizaciji

Poštovani članovi, Danas nam je stigao na očitovanje Konačni prijedloga Zakona o fiskalizaciji, dolje niže su iz obrazloženja izvučene odredbe koje su mijenjali u odnosu na prvi tekst. Molim Vas da nam svoja očitovanja i primjedbe na tekst koji je u prilogu dostavite najkasnije do PETKA, 19. listopada 2012.g. na mail: admira.ribicic@hup.hr

Odredbe koje su se mijenjale između dva čitanja:

Odredbe koje uređuje ovaj Zakon proširene su i na odredbe kojima se uređuju plaćanja između obveznika fiskalizacije u gotovom novcu. S obzirom da se više ne primjenjuje Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (Narodne novine broj 36/02) ostalo je zakonski ne propisano područje na koji način i do kojih iznosa se plaćanja u gotovini mogu izvršavati između obveznika fiskalizacije. Kako ovaj Zakon ima za cilj upravo uređenje područja poslovanja gotovinom i ovo područje uređuje se zakonskim odredbama. (Članak 1.)

Izmijenjene su djelatnosti za koje nije potrebno provesti postupak fiskalizacije na način da od obveze fiskalizacije nisu izuzete prodaja ulaznica i prodaja novina i dnevnog tiska s obzirom na količinu takve vrste promete, te srazmjerno tome visine prihoda ostvarenog u gotovini i potrebe nadzora. Nadalje, precizno se određuje da se samo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda koja se prodaje na tržnicama i otvorenim prostorima izuzima od obveze fiskalizacije, a ne i postupak daljnje prodaje tuđih proizvoda. Propisana izuzeća proširuju se i na djelatnost pružanja usluga osiguranja, vođenja središnjeg depozitorija i provođenje zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept) s obzirom na osiguranu mogućnost uspješnog praćenja putem mjerljivih veličina čime se pokazalo nepotrebnim uvođenje obveze fiskalizacije. (Članak 5.)

Preciznije se definira način numeriranja računa. Cilj je da se iz broja računa može utvrditi slijedni niz već izdanih računa, ali i mjesto izdavanja računa. Stoga se preciziraju dijelovi računa: numerički broj, oznaka poslovnog prostora i boj naplatnog uređaja. (Članak 11.)

S obzirom da se za provedbu fiskalizacije mora nabaviti certifikat koji se koristi isključivo za ove namjene, a koji izdaje FINA, obveza vođenja Evidencije obveznika fiskalizacije prebacuje se na FINU. ( Članak 13. i 14.)

Prijedlogom Zakon bila je propisana obveza dostave dnevnog izvješća, koji je u stvari bio kontrolni zbroj svega već ranije dostavljenog kroz pojedinačne račune. Kako bi se smanjila potreba dostavljanja kontrolnih podataka izbacuje se potreba dostave dnevnog izvješća. Međutim sastavni dio dnevnog izvješća bio je i podatak o poslovnicama i njihovom radnom vremenu i radnim danima. Kako je praćenje u fiskalizaciji svedeno na poslovni prostor nekog OIB, dnevno izvješće zamijenjeno je porukom o poslovnicama koja se dostavlja jednom, a nakon toga po potrebi samo kod promjene. (Članak 19).

U skladu s tumačenjem uz članak 1., ovim se člancima propisuje poslovanje u gotovini između obveznika fiskalizacije. U bitnom se propisuje iznos od 5.000,00kn koliko se može plaćati u gotovini te iznos blagajničkog maksimuma kojim se propisuje koji iznos prikupljene gotovine obveznik može zadržati u blagajni bez obveze. (Uz članak 27. i 28.)

Fiskalizacija II čitanje 1010

S poštovanjem,
Admira Ribičić, dipl. iur.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI