KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA I SOCIJALNI DIJALOG U SEKTORU UGOSTITELJSTVA I TURIZMA

Hrvatska udruga poslodavaca, regionalni ured Osijek, organizirala je savjetovanje na temu “Kolektivni ugovor ugostiteljstva i socijalni dijalog u sektoru ugostiteljstva i turizma”.
Kolektivni ugovor o ugostiteljstvu je potpisan u prosincu 2015. godine i obvezan je za sve ugostitelje u Republici Hrvatskoj, bez obzira da li su potpisali ugovor ili ne.
Savjetovanju je prisustvovala i polaznica stručnog osposobljavanja Agencije ARIOS-a, Kristina Mucić, mag. Iur, sve u svrhu što boljeg informiranja ugostitelja i svih naših stranaka koje se bave ugostiteljskom djelatnošću.
Bitno je napomenuti da poslodavci zbog prirode poslovanja mogu izvršiti preraspodjelu radnog vremena koje ne može biti duže od 60 sati tjedno, ali ne duže od 6 mjeseci s tim da je potrebna pisana suglasnost radnika. Dovoljno je da poslodavac donese odluku i pristanak radnika te nije potrebna nikakva obavijest nadležnoj inspekciji. Preraspodjelu od 6 mjeseci, poslodavac može organirzirati i u dijelovima.
Stanku, za vrijeme radnog vremena, poslodavac i radnik ugovaraju ugovorom o radu. Punoljetni radnik stanku (30 min) može korisiti i u dijelovima, dok maloljetni radnik mora koristiti stanku u cijelosti.
Dnevni odmor kod ugostitelja može u slučajevima kada to zahtjeva intenzitet posla iznositi 8 sati. Minimalni godišnji odnos iznosi 20 dana, s tim da se subote ne računaju u godišnji odmor. Na svakih 6 godina sveukupnog radnog staža radnik u ugostiteljstvu ima pravo na 1 dodatni dan godišnjeg odmora, radniku na radnom mjestu sa zahtijevanim VII stupnjem obrazovanja 4 radna dana, radniku na radnom mjestu sa zahtijevanim VI stupnjem obrazovanja 3 radna dana, radniku na radnom mjestu sa zahtijevanim V stupnjem obrazovanja 2 radna dana, radniku na radnom mjestu sa zahtijevanim IV stupnjem obrazovanja 1 radni dan, s osnova invalidnosti i tjelesnog oštećenja 1 radni dan i samohrani roditelj 2 radna dana.
Osnovica za obračun plaće za najjednostavnije poslove označene koeficijentom 1 ne može biti niža od 2.863,08 kuna bruto, međutim Uredbom o minimalnoj plaći od 30.prosinca 2015. godine minimalna plaća u ugostiteljstvu će biti 3120,00 kuna bruto. Propisana plaća za manje zahtjevne poslove iznosi 3.435,69 kuna bruto, a plaća za zahtjevnije poslove iznosi 4.151,46 kuna bruto. Dodaci na plaću prema kolektivno ugovoru u ugostiteljstvu iznose:
– za rad u dane blagdana i u neradne dane utvrđene zakonom 50%
– za rad nedjeljom 30%
– za noćni rad 30%
– za rad u drugoj smjeni u slučaju stalnog smjenskog rada 10%
– za dvokratni rad 10%
– za prekovremeni rad 50%.
Prilikom sastavljanja ovog kolektivnog ugovora, čini se da su potpisnici ovoga ugovora pod ugostitelje podrazumjeli razvijeni turistički dio Republike Hrvatske što nikako ne ide u prilog ugostiteljima iz Slavonije i slabije razvijenih turističkih dijelova Hrvtaske.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI