Agencija ARIOS sudjelovala na sajmovima

28.09.2015. Agencija ARIOS sudjelovala je na 9. valpovačkom sajmu obrtništva i malog poduzetnišva održanog u Valpovu, 25.09. i 26.09. gdje su ARIOS …

NOVA USLUGA AGENCIJE ARIOS

Zakonom o udrugama (NN 73/14) koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine predviđen je novi postupak prestanka udruge- skraćeni postupak …

Održana Edukacija u Lokalnom volonterskom centru Zvono

Udruga Računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine održala je Edukaciju o novom Zakonu o Udrugama i Novom Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu …

Nepovratna sredstva za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u okviru programa “STARTCO- realiziraj svoju poslovnu ideju” donesena od strane Vlade Republike Hrvatske …

POZIV NA EDUKACIJU UDRUGA

Udruga Računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine poziva predsjednike, tajnike i blagajnike udruga s područja gradova Belišće i Valpovo (i prigradskih naselja) na …

Radionica kolektivnog pregovaranja

11. 09. 2015. Osijek U Osijeku, 11.09.2015. godine, održana je radionica o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranja u sklopu projekta “Jačanje bipartidnog …

Nastavak edukacija polaznika stručnog osposobljavanja Agencije ARIOS

Osijek, 08.09.2015. Nastavak edukacija polaznika stručnog osposobljavanja Agencije ARIOS. Polaznici stručnog osposobljavanja u Agenciji ARIOS, Ivica Šimunov i Kristina Mucić nastavljaju s …