“MOJ ZABA START 2017.”

Moj Zaba Start kroz različite natječaje podupire najinovativnije i tržišno utemeljene ideje s pozitivnim utjecajem na gospodarstvo i društvo. Pokrenut je 2013. …

UNIQA – RADOST ŽIVOTA – natječaj za udruge, ustanove i društva

Otvoren je natječaj za sve udruge, ustanove i društva koje provode aktivnosti za dobrobit i poboljšanje kvalitete života u zajednici, osobito djece …

Javni natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini „I JA ŽELIM POSAO“

SREDSTVA NATJEČAJA NAMIJENJENA SU PROJEKTIMA KOJI POVEĆAVAJU ZAPOŠLJIVOST TEŠKO ZAPOŠLJIVIH, RANJIVIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA HBOR je razvojna i izvozna banka te izvozno-kreditna …

ARIOS SUDJELOVAO NA SEMINARU “ZAKON O RADU U PRAKSI”

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured …

BLAGAJNIČKO POSLOVANJE ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE

Člankom 29. Zakona o fiskalizaciji ( NN 132/12. i 115/16.) u prometu gotovinom određen je blagajnički maksimum. Blagajnički maksimum je najviši iznos …

NADZORI FISKALIZACIJE

Na službenoj stranici Ministarstva financija, Porezne uprave (https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx) objavljeni su nadzori fiskalizacije za razdoblje od 26. – 28.5.2017. godine u suradnji s …

HOK ZAJEDNIČKA NABAVA

Hrvatska obrtnička komora (HOK) putem projekta HOK Zajednička nabava, omogućuje svojim članovima kvalitetnije i povoljnije poslovanje te poticajno poduzetničko okruženje, osiguravanjem pogodnosti …