ARIOS d.o.o. sudjelovao na ”Breakfast&Learn – Vodstvo kao izazov”

HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji sa Poslovnom akademijom Zagrebačke škole za ekonomiju i management organizirao je seminar „Vodstvo kao izazov“ u petak 17. ožujka 2017. godine u svojim prostorijama.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici ARIOS d.o.o. Marija Kušić, vlasnica i Mateja Miličević.

Glavna tema seminara bila je vodstvo kao proces u kojem pojedinac utječe na grupu kako bi se postigao zajednički cilj i neke od čestih poteškoća na koje se nailazi. Na seminaru su sudionici, kroz niz simuliranih situacija, iskusili izazove koji se pojavljuju prilikom vođenja. Naposljetku, kroz raspravu, predloženi su neki od načina kako se poteškoće vodstvu mogu premostiti.

Na kraju seminara polaznici su se:
• upoznali se s osnovama suvremenog shvaćanja vodstva i njegove važnosti za organizaciju
• iskusili neke od češćih poteškoća koje se javljaju u pokušajima vođenja
• upoznali se s nekim od mogućih načina nadvladavanja poteškoća

Predavanje je održao doc.dr. sc. Borna Jalšenjak, Zagrebačka škola ekonomije i management.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od deset godina.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NOVOSTI